In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De omgevingsvisie is op 3 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Proces

Bij het opstellen van de omgevingsvisie vinden wij het belangrijk dat bewoners, bedrijven en andere partijen meedenken over de inhoud. Bewoners weten het beste wat er in hun omgeving en hun leven belangrijk is. Daarom is hun mening juist zo waardevol en doet deze ertoe. Om ervoor te zorgen dat bewoners, ondernemers en verenigingen betrokken zijn, hebben we in februari 2021 de ‘Week van de omgevingsvisie’ georganiseerd. In deze week hebben we de Wijkprikker onder de aandacht gebracht. Dit is een digitale tool die wij hebben ingezet om een eerste inventarisatie te kunnen maken over wat er speelt bij de inwoners omtrent de diverse thema’s en gebieden. In april en mei 2021 hebben we als vervolg ‘de Ontmoetingen’ georganiseerd. Dit heeft in lijn met de op dat moment geldende coronamaatregelen digitaal plaatsgevonden.

Hover me