In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De omgevingsvisie is op 3 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Groene omgeving

Wij hebben enkele groene gebieden die we in de toekomst willen behouden en versterken. Centraal in onze gemeente liggen het Baxpark en het Sportpark Schildman. Aan de westelijke kant ligt het Sandelingenpark, met een intensieve recreatieve functie. Aan de oostzijde hebben we groengebieden waar we vooral de natuurwaarden belangrijk vinden. De Sophiapolder en Crezéepolder zijn twee zoetwatergetijdengebieden. Het zijn beide fijne wandelgebieden en op de Sophiapolder is er een eigen informatiecentrum. Daarnaast kennen we het Sophiapark in de wijk de Volgerlanden.

Thema's
Waarden
Ambities
Hover me