In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De omgevingsvisie is op 3 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Milieu

Milieufactoren hebben een grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit van een gebied en vormen daarom een belangrijk onderwerp in de Omgevingswet. We hebben het dan in brede zin over lucht, licht, bodem en water. Het gaat om de milieufactoren bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit (fijnstof, geur en stikstof), geluid, straling en omgevingsveiligheid (voorheen externe veiligheid). Dit laatste onderwerp behandelen we onder het thema veiligheid.

Hover me