In de omgevingsvisie laten we zien waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor staat en waar we naar toe willen in de toekomst. De combinatie van ‘thema’s’, ‘waarden’ en ‘ambities’ bepaalt de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in onze verschillende gebieden. De omgevingsvisie is op 3 juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees verder via één van de trefwoorden over het onderwerp of klik via de kaart naar uw gebied.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Duurzame toekomst

Over twintig jaar is Hendrik-Ido-Ambacht nog steeds een gemeente waar gewoond én gewerkt wordt. We maken ons klaar voor de toekomst, waarbij de energie- en warmtetransitie en klimaatverandering grote uitdagingen zijn. We geven de komende jaren vorm aan de ontwikkelingen waarbij we steeds meer ruimte bieden aan duurzame energieopwekking en verduurzaming van onze leefomgeving. We geven ruimte aan klimaatadaptatie: hittestress en waterberging.

Adressen

Trefwoorden

Geen resultaten gevonden
Aan het zoeken...

Duurzame toekomst

Over twintig jaar is Hendrik-Ido-Ambacht nog steeds een gemeente waar gewoond én gewerkt wordt. We maken ons klaar voor de toekomst, waarbij de energie- en warmtetransitie en klimaatverandering grote uitdagingen zijn. We geven de komende jaren vorm aan de ontwikkelingen waarbij we steeds meer ruimte bieden aan duurzame energieopwekking en verduurzaming van onze leefomgeving. We geven ruimte aan klimaatadaptatie: hittestress en waterberging.

Hover me